De Vrienden van SkunK zijn onder andere ouders en oud-leden die onze vereniging een warm hart toedragen. U kunt een zelfgekozen bedrag van minimaal €5,- doneren en hiervoor ontvangt u drie keer per jaar digitaal een nieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de vereniging.

De afgelopen jaren zijn er verschillende leuke dingen aangeschaft dankzij de Vrienden van SkunK. Enkele voorbeelden hiervan zijn onze toernooishirts en verschillende soorten merchandise.

Wanneer u Vriend van Skunk wilt worden, vragen wij u het onderstaand formulier in te vullen en een door u gekozen bedrag over te maken op rekeningnummer:
NL89 RABO 0122 7647 57 t.n.v. SkunK, onder vermelding van “Vriend van SkunK”.

Namens alle leden: dankjewel!